NH
O portalu Jak kupić Jak sprzedać Jak wynająć Poradnik Kontakt
ID oferty

Aktualne tematy

  1. Samodzielnie czy ze specjalistą?
  2. Umowy - zbędna formalność?
  3. Rodzaje umów pośrednictwa
  4. Umowy typu bezpośredniego czyli „kupujący bez prowizji”
  5. Zalety umów na wyłączność, zostań klientem VIP
  6. Zalety współpracy z firmą Burg - Nieruchomości Szczecina

Samodzielnie czy ze specjalistą?

Z początkiem 2014 roku z tytułu deregulacji przestały istnieć zawody pośrednika i zarządcy w rozumieniu ustawy UoGN (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741) a określnie "pośrednik" staje się nieco umowne. Nie znaczy to jednak, że doświadczeni i rzetelni specjaliści zniknęli z rynku Trudniejsze będzie ich wyselekcjonowanie spośród dziesiątków i setek nowych, którzy będą chcieli spróbować swoich sił i uczyć się kosztem klienta lub co gorsza – korzystać z niewiedzy o obowiązujących regulacjach, co może być piekielnie kosztowne dla Klientów.

Ministerialne rejestry licencjonowanych pośredników przestały istnieć, ich rolę przejmą ogólnopolskie lub lokalne stowarzyszenia zawodowe i ich certyfikaty i rejestry, lecz jak skuteczne będą mechanizmy badania i utrzymywania rzetelności i standardów dziś jeszcze nie wiemy.

Sensowne wydaje się rozważenie kilka scenariuszy, np.
- kupujemy/sprzedajemy samodzielnie
- zlecamy profesjonaliście zbadanie stanu prawnego i i faktycznego i opracowanie dokumentacji, ale promocję i reklamę nieruchomości jak i ewentualną transakcję realizujemy samodzielnie. Agent jest doradcą/konsultantem.
- w przypadku kupna np. interesują nas tylko informacje o adresach i lokalizacje, a resztą zajmujemy się we własnym zakresie. Agent staje się po prostu dostawcą wyselekcjonowanych informacji.
- wszystkie czynności powierzamy specjaliście, w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa i minimalizacji ryzyka.

Wszystkie w/w scenariusze i ich ew. modyfikacje mają swoje zalety. Wybór scenariusza zależy (i zawsze zależał) wyłącznie od Państwa. Jeśli wysoko Państwo oceniacie swoją znajomość prawa, w szczególności dziesiątków regulacji (z którymi zetkniecie się podczas przeprowadzania transakcji) to wszelkie kwestie prawne, podatkowe i formalne to jesteście w stanie załatwić samodzielnie. Jeśli dysponujecie Państwo czasem na rejestrowanie i logowanie się na portalach, redagowanie ogłoszeń i jesteście gotowi na upublicznienie swojego telefonu i danych adresowych – specjaliści są zbędni.

Ale jeśli nie jesteście pewni czy potraficie Państwo odnaleźć się w prawnym chaosie, jeśli macie wątpliwości, czy warto poszukiwać klienta czy interesujących ofert na portalach z mydłem i powidłem, wtedy warto wezwać wsparcie rzetelnych specjalistów.

Czynności jakie dla Państwa wykona specjalista i wzajemne zobowiązania wynikają z umowy, jaką z nim podpiszecie. Aktualne przepisy wymagają od usługobiorcy jedynie formy pisemnej pod rygorem nieważności, posiadania ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności oraz zgodności z obowiązującym prawem. Prosimy o uważne czytanie umów i w razie wątpliwości dopytywać o szczegóły i jeśli te wątpliwości nie zostaną wyjaśnione i rozwiane – zalecamy umowy nie podpisywać. W takim wypadku nie można jednak oczekiwać wykonania jakiejkolwiek usługi.

powrót na górę strony

 

Umowa - zbędna formalność?

Powierzenie specjaliście czynności zmierzających do realizacji kupna, sprzedaży czy wynajmu nieruchomości wymaga umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa taka musi zawierać takie podstawowe elementy jak każda inna umowa – określenie stron umowy, zobowiązań tychże stron, wysokości wynagrodzenia i warunków jakie muszą być spełnione aby wnagrodzenie stało się należne, termin obowiązywania, przedmiot umowy, warunki wypowiedzenia etc.

Nie ma obowiązku podpisywania specjalnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Sąd Administracyjny uznał, że zgoda taka jest domniemana i wynika z samego faktu zawarcia umowy i jej celu.

Wiele nieprecyzyjnych informacji krąży na temat tzw. klauzuli wyłączności. I dzieje się tak nie bez przyczyny. Klauzula ta bywała traktowana przez pośredników jako gwarancja zapłaty wynagrodzenia w przypadku zbycia nieruchomości niezależnie od wykonanych czynności. W dodatku warunek ten jest relatywnie łatwo ukryć w treści umowy, bo wcale nie musi się on tak a nie inaczej nazywać. Namawiamy ponownie do uważnego czytania umów i sprawdzenie szczególnie: terminów, warunków wypłaty wynagrodzenia oraz zakresu i terminów czynności jakie specjalista zobowiązuje się w ramach tego wynagrodzenia wykonać.

W praktyce okazuje się często, że umowa na wyłączność sporządzona na zrozumiałych i uczciwych warunkach znacząco zwiększa szanse na sukces, uzyskanie lepszej ceny i/lub szybsze doprowadzenie do transakcji, więc warto ją rozważyć.

powrót na górę strony

 

Rodzaje umów pośrednictwa

Istnieje kilka typów umów pośrednictwa. Podstawowy podział, to podział na umowy typu otwartego bądź na wyłączność. Dodatkowo umowy na wyłączność mogą być w formie wyłączności agencyjnej. Ostatnio bardzo popularne stały się umowy typu bezpośredniego, gdzie kupujący nie ponosi kosztów prowizji, można je zawierać również na wyłączność bądź w formie otwartej.

powrót na górę strony

 

Umowy typu bezpośredniego czyli „kupujący bez prowizji”

Są to umowy gdzie pośrednik reprezentuje w transakcji interes tylko jednej strony transakcji - strony sprzedającej, która pokrywa w całości jego wynagrodzenie. Dla kupującego cena ofertowa jest w takiej sytuacji rzeczywistą ceną nieruchomości (bez prowizji), pośrednik ma zaś przy transakcji jednego klienta i jednoznacznie broni jego interesów. Pozwala to na znacznie swobodniejszą i szerszą promocję oferowanych nieruchomości, rozszerzenie możliwości poszukiwań potencjalnych nabywców o całą rzeszę osób z jakichś przyczyn nie zainteresowanych współpracą bądź poszukiwaniem nieruchomości przez biura. Wiąże się zaś dla sprzedającego z większym kosztem i mniejszymi możliwościami negocjacji wysokości wynagrodzenia dla pośrednika. Niezaprzeczalnym atutem jest zaś znacznie szybszy proces sprzedaży. Taka forma może nabrać szczególnego znaczenia odkąd obowiązuje rekomendacja "S" KNF o wkładzie własnym. Wymagany wklad własny powiększony o koszty transakcji (ponoszone zwykle przez kupującego) powodują, że wspierający się kredytem potencjalny nabywca musi zabezpieczyć do 10-15%  ze środków własnych, a to eliminuje z rynku znaczącą część młodych ludzi na dorobku. Umowa bezpośrednia pozwala "ukryć"w cenie część  kosztów transakcji, a tym samym zwiększyć udział kredytu w płatności.

powrót na górę strony

 

Zalety umów na wyłączność, zostań klientem VIP

Wielu klientów biur nieruchomości boi się podpisać umowę pośrednictwa z tzw. klauzulą wyłączności, jednakże z doświadczeń pośredników wynika, że dzięki takiej umowie zwiększa się szansę na szybszą sprzedaż nieruchomości. Pośrednik po podpisaniu umowy na wyłączność ma znacznie szersze możliwości promocji nieruchomości oraz jest w stanie mając pewność uzyskania prowizji zaangażować większe środki na tę promocję, gdyż wyłącznie od jego działań zależeć będzie doprowadzenie do finalizacji transakcji, a zatem otrzymania wynagrodzenia. Na obawy klientów, że oferta jest umieszczona w jednym biurze i nie będzie szeroko eksponowana na rynku odpowiedzią są systemy wymiany ofert oraz współpraca między biurami. Dalsze zalety to: komfort współpracy z jednym pośrednikiem, co pozwala na zaoszczędzenie czasu i możliwość zwrócenia się bezpośrednio do jednej odpowiedzialnej za sprzedaż osoby/firmy. Ważne by pośrednik posiadał odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, na które klient powinien się zdać.
Pośrednik  ze swojej strony musi zaś zadbać o to by poinformować klienta o wszystkich konsekwencjach takiej umowy między innymi o tym, że w określonym czasie i warunkach ma wyłączne prawo do wynagrodzenia.
Umowa pośrednictwa na zasadach wyłączności pozwala pośrednikowi traktować klienta i jego ofertę w sposób szczególny z wyjątkową dbałością i naciskiem na to by jak najszybciej i najkorzystniej doprowadzić do finalizacji transakcji.

powrót na górę strony

 

Zalety współpracy z Burg - Nieruchomości Szczecina

Firma Burg - Nieruchomości Szczecina działa w nowoczesnym systemie oferującym dostęp do ofert z niemal 100 biur nieruchomości ze Szczecina i okolic,
Zgłaszając ofertę w firmie Burg Nieruchomości mogą mieć Państwo pewność, że w ciągu najdalej w ciągu kilkunastu godzin roboczych zostanie ona udostępniona w ramach lokalnego systemu wymiany ofert wielu biurom i tym samym znajdzie się w ich bazach nieruchomości oraz na stronach internetowych. Każdy potencjalny zainteresowany poszukujący tego typu nieruchomości ma więc znacznie większe szanse na trafienie do Państwa oferty. Z drugiej zaś strony każdy potencjalny zainteresowany zakupem może się ograniczyć do kooperacji z którymkolwiek z biur współpracujących  aby zapoznać się z pełną ofertą. Obecnie we wspólnej bazie danych znajduje się kilkanaście tysięcy unikalnych ofert nieruchomości.
Biura działające w systemie wymiany ofert są również członkami Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Pośredników Nieruchomości, które tworzą doświadczeni i wieloletni uczestnicy rynku nieruchomości, co gwarantuje bezpieczeństwo transakcji i wysoką jakość obsługi.
Zapraszamy!

powrót na górę strony.

NOTES