NH
O portalu Jak kupić Jak sprzedać Jak wynająć Poradnik Kontakt
ID oferty

Informacje zawarte w naszym serwisie sporządzone zostały na podstawie oświadczeń, dokumentówi i informacji gromadzonych z należytą starannością na chwilę podpisania umowy. W razie wątpliwości możliwą jest ich osobista weryfikacja. Aby to Państwu ułatwić zebraliśmy w jednym miejscu numery telefonów do szczecińskich urzędów, sądów i innych instytucji etc.

Urząd Miasta Szczecin
Pl. Armii Krajowej 1; 70-456 Szczecin
Centralna Informacja Urzędu tel.:  800 300 300
BOI: Tel.: +(48 91) 42 24 876, +(48 91) 42 30 232

Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji
Tel.: +(48 91) 42 23 169, +(48 91) 42 45 363

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej
Tel.: +(48 91) 42 25 058, +(48 91) 42 22 750

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Tel.: +(48 91) 42 32 741, +(48 91) 42 45 528

X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód
Pl. Żołnierza Polskiego 16; 70-551 Szczecin
Informacja tel.: +(48 91) 43 22 404, +(48 91) 43 22 405, +(48 91) 43 22 406

 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Kr. Korony Polskiej 31; 70-485 Szczecin
Oddział Centralny Informacji KRS (odpisy):
Tel.: +(48 91) 42 10 260

ZUS Oddział w Szczecinie
ul. Matejki 2; 70-530 Szczecin
Infolinie: 800 410 410, 800 400 400
Tel.: +(48 91) 459 60 00, +(48 91) 810 15 09

Pierwszy Urząd Skarbowy
ul. Drzymały 5; 70-217 Szczecin
Informacja Ogólna tel.: +(48 91) 480 76 72
Centrala tel.: +(48 91) 480 75 00

Drugi Urząd Skarbowy
ul. Felczaka 19; 70-412 Szczecin
Centrala tel.: +(48 91) 455 40 37, +(48 91) 455 44 05, +(48 91) 882 31 15

Trzeci Urząd Skarbowy
ul. Rydla 65; 70-783 Szczecin
Tel.: +(48 91) 810 34 00

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z. o.o. Zakład Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 26; 70-030 Szczecin
Tel.: +(48 91) 482 42 81    Fax: +(48 91) 482 52 08

ENEA S.A. Oddział w Szczecinie, Rejon Energetyczny Szczecin
ul. Derdowskiego 2; 70-952 Szczecin
Tel.: +(48 91) 425 22 00     Fax: +(48 91) 483 36 58

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Szczecinie
ul Maksymiliana Golisza 10; 71-682 Szczecin
Tel.: centrala +(48 91) 422 12 61   Fax: +(48 91) 422 12 58

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Św. Jacka Odrowąża 1; 71-420 Szczecin
Tel.: +(48 91) 22 35 30; Fax: +(48 91) 42 45 184

Biuro Geodety Miasta
Tel.: +(48 91) 42 31 292, +(48 91) 42 45 524

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
ul. Kuśnierska 14A; 70-536 Szczecin
Tel.: +(48 91) 433 70 66, +(48 91) 433 70 82
Faks: +(48 91) 433 70 66

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie
Wały Chrobrego 4; 70-502 Szczecin
Tel.: +(48 91) 48 59 500, +(48 91) 48 59 501, Fax: +(091) 48 59 509

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
Wały Chrobrego 4; 70-500 Szczecin
Informacja Ogólna tel.: +(48 91) 430 35 00, +(48 91) 430 30 11

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie
Wały Chrobrego 4; 70-502 Szczecin,
Tel.: +(48 91) 81 44 200   Fax: +(48 91) 81 44 222

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
ul. Firlika 9/14; 71-637 Szczecin
Centrala: tel.: +(48 91) 4 808 800

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Al. Boh. Warszawy 33; 70-340 Szczecin
Tel.: +(48 91) 432 53 00

NOTES