NH
O portalu Jak kupić Jak sprzedać Jak wynająć Poradnik Kontakt
ID oferty

Jak sprzedawać?

Aby sprzedać nieruchomość należy wejść na  stronę główną i wybrać przycisk Sprzedam i rozpocząć procedurę zgłaszania nieruchomoci do sprzedaży.

Jednakże zanim zaczniemy wspólnie oferować nieruchomość należy się dobrze przygotować. Impulsem do podjęcia decyzji o kupnie jest bez wątpienia pierwsze wrażenie i dobra relacja ceny ofertowej do wartości rynkowej. Dlatego zanim zaprosimy do potencjalnego nabywcę na prezentację powinniśmy w miarę możliwości doświetlić i  przewietrzyć pomieszczenia, zadbać o posprzątanie korytarzy i klatek schodowych. Czasem warto odświeżyć lub wymalować ściany, w przypadku działek odnależć granice terenu, w przypadku domów - ogarnąć otoczenie itp. Pamiętajmy, pierwsze wrażenie może być zarazem ostatnim. Nie da się tego przecenić.

Musimy także upewnić się co do podstawowych informacji formalno-prawnych dotyczących nieruchomści. Przede wszystkim do sprzedaży nieruchomości jest niezbędna wola wszystkich współwłaścicieli, wyrażona osobiście podczas podpisywania aktu notarialnego lub za pośrednictwem pełnomocnika posiadającego niezbędne upoważnienia. Dotyczy to współmałżonków, spadkobiorców, współwłaścicieli etc. W razie wątpliwości służymy pomocą w zbadaniu tej kwestii.

Kolejne zagadnienie, to ustalenie czy nieruchomość w ogóle można sprzedawać.  Wyłączone z obrotu są np. Spółdzielcze Lokatorskie Prawa do Lokalu Mieszkalnego, mieszkania "kwaterunkowe" czyli niewykupione lokale komunalne. Jak najbardziej można sprzedawać odrębną własność, udziały w nieruchomości, Spółdzielcze Własnościowe Prawa do Lokalu Mieszkalnego, użytkowanie wieczyste etc. Obiekty w rodzaju działek i altanek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, garaży na dzierżawionym gruncie komunalnym etc.  zbywane są na zasadzie cesji, odstąpienia i często wymagają akceptacji Gminy, Zarządu ROD itp. Oczywiście zbadanie tych kwestii i rozwianie ew. wątpliwości to nasza codzienna praca. Bez obaw proszę dzwonić i pytać naszych doradców.

Gdy już wiesz, że chcesz i możesz sprzedać nieruchomość to konieczne jest zbadanie jej stanu prawnego i faktycznego. Stan prawny to dokumenty, dokumenty i jeszcze raz dokumenty. Nie da się w kilku zdaniach opisać precyzyjnie, jakie zaświadczenia, dokumentacje, wypisy, wyrysy, mapy etc są niezbędne. Do najważniejszych należą: odpis z Księgi Wieczystej (o ile jest takowa urządzona), zaświadczenia ze Spółdzielni Mieszkaniowej lub od Zarządcy Wspólnoty, w przypadku domów i działek - wypis i wyrys z ewidencji, zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrz., w przypadku nieukończonych domów - dokumentacja budowlana, projekt, pozwolenie na budowę, zezwolenie na użytowanie etc. 

Należy podkreślić, że hipoteki, ujawnione obciążenia i niektóre ograniczenia nie stanowią przeszkody w sprzedaży ani nie są wadami prawnymi chociaż mogą  zmniejszać atrakcyjność nieruchomości lub nieco skomplikować dokumentację i samą transakcję. Rolą specjalisty jest znaleźć adekwatne do stanu rowziązania, ich realizacja i tym samym zabezpieczenie stron.

Na koniec trzeba ustalić cenę ofertową. Podstawą mogą być Twoje potrzeby finansowe, samodzielne oszacowanie, przewidywane opłaty, podatki, zwroty bonifikaty, margines na negocjacje etc. Jeśli takie oszacowanie jest zbliżone do wartości rynkowej to jest szansa, że przy właściwej promocji oferta znajdzie szybko nabywcę. Natomiast do oszacowania realnej ceny rynkowej należy zatrudnić specjalistę. Oczywiście zbyt wysoka cena ofertowa nie jest przeszkodą w próbie sprzedaży, ale należy ją traktować raczej jako badanie zainteresowania rynku. Zwykle jednak zbytnio przeszacowana cena ofertowa nie przyniesie skutku w postaci znalezienia nabywcy a czas na znalezienie kontrahenta może się wydłużać w nieskończoność.

Zapraszamy do rozmów i owocnej współpracy.

NOTES